Plakati

Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. Upotreba plakata česta je u promociji proizvoda i usluga (npr. koncerta, izložbi, događaja, akcijskih popusta…).Plakate štampamo najčešće na 100 g. i 150 g papiru.

Svojevremeno su plakate zbog velikih troškova štampale samo velike štamparije, ali danas, pojavom kvalitetne digitalne štampe, plakate mogu po jednakim cenama štampati većina malih i srednjih štamparija. Plakat je izvrstan alat marketinga. Uticaj, dobro oblikovanih i postavljenih plakata, na prodaju, verujemo ne treba dodatno objašnjavati.

Comments are closed